Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Kolins

Kolins

Real/full name:
Martin Kolinský
Age:
N/A
Place of origin:
Czech Republic
Gender:
Male

Debustrol

Guitars (1986-present)

1988 Vyznání smrti (Demo) Vocals, Guitars
1990 Ultra Metal (Split) Guitars, Vocals
1991 Neuropatolog Vocals, Guitars
1992 Svět co zatočí s tebou Guitars, Vocals
1992 Protest live! (Live album) Vocals, Guitars
1995 Vyhlazení Vocals, Guitars
1998 Pád do hrobu mrtvol Vocals & Guitars
1999 Apokalismus Guitars
2001 Steak Guitars
2005 Přerushit Vocals & Guitars
2009 Rwanda Vocals, Guitars
2011 Vyznání smrti Live (Live album) Guitars
2016 Válka Guitars
(show all)

Harlej

Bass (2002-present)

2002 Musíme se pochválit, máme auto z (M)mostu Bass
2004 Když chválím, tak sebe Bass
2005 Když chválíme, tak Vás! (Video) Bass
2006 Čtyři z punku a pes Bass
2008 University Bass (as "Martin Kolinský")
2011 ...máme vlka Bass
2012 Teleskopický tele Bass
2017 Hodný holky zlý kluky chtěj Bass

Debustrol

2016 Válka Engineering (Assistant), Producer
Added by: TrueMetalist Modified by: The Darius Powers
Added on: 2011-04-14 05:30:10 Last modified on: 2017-04-25 16:13:37
 
Duplicate? Please file a report for merging.