Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Jiří Valenta

Jiří Valenta

Real/full name:
Jiří Valenta
Age:
63 (born May 4th, 1959)
Place of birth:
Czechia
Gender:
Male

G.S. Gang

Keyboards

Olympic

Keyboards, Vocals (1986-2020)

1986 Bigbít Keyboards, Vocals (backing)
1988 Když ti svítí zelená Keyboards, Synths, Vocals (backing)
1988 Každej chvilku tahá pilku / Ona má se krásně, Ona má se líp (Split) Keyboards, Vocals
1990 O, jé Keyboards, Vocals
1992 Jako za mlada Keyboards, Vocals
1993 Lucerna Live (Live album) Keyboards, Vocals
1994 Dávno Keyboards
1995 Unplugged Piano (acoustic), Flute
1999 Karavana Keyboards, Vocals
2003 Dám si tě klonovat... Keyboards, Vocals
2004 Stejskání (Slavné balady & rockové šansony) Keyboards, Vocals
2007 Sopka Keyboards
2008 Rockové vánoce - Tradiční české koledy v rockových úpravách Keyboards
2012 Procházka historií (Video) Keyboards
2013 Souhvězdí šílenců Keyboards
2014 Souhvězdí drsňáků Keyboards
2015 Souhvězdí romantiků Keyboards, Flute
2018 Trilobit Keyboards
(show all)

Arakain

1999 Farao Keyboards
Added by: Gelordum Modified by: Miro Alhonniemi
Added on: 2019-05-07 06:49:22 Last modified on: 2023-03-27 04:02:15
 
Duplicate? Please file a report for merging.