Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Ireneusz Loth

Ireneusz Loth

Real/full name:
Ireneusz Jarosław Loth
Age:
55 (born Mar 25th, 1964)
Place of origin:
Poland
Gender:
Male

Dragon

Drums (2019-present)

Kat

Drums (1979-1988, 1990-1999, 2002-2004)

1984 Ostatni Tabor / Noce Szatana (Single) Drums
1986 Time of Revenge / Czas zemsty (Single) Drums
1986 Metal and Hell (Single) Drums
1986 Metal and Hell Drums
1986 666 Drums
1987 38 Minutes of Life (Live album) Drums
1988 Heavy Hell & Metal (Split) Drums
1988 Oddech wymarłych światów Drums
1992 Bastard Drums
1993 Ballady Drums
1994 Jarocin - Live (Live album) Drums
1996 ...Róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach Drums
1996 Bądź wariatem - Zagraj z Katem (EP) Drums
1997 Szydercze zwierciadło Drums
2004 Somewhere in Poland (Live album) Drums
(show all)

Kat & Roman Kostrzewski

Drums (2004-2019)

2007 Życie po życiu (Video) Drums
2011 Biało-czarna Drums
2015 666 Drums

Sami

Drums

Alkatraz

Drums

Pik

Drums (Guest)

Added by: saruman01 Modified by: Dark_Melancholic
Added on: 2011-04-09 14:59:05 Last modified on: 2019-03-11 03:29:50
 
Duplicate? Please file a report for merging.