Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Artur Pochwała

Artur Pochwała

Real/full name:
Artur Pochwała
Age:
N/A
Place of origin:
Poland (Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie)
Gender:
Male

Night Mistress

Bass (2005-?)

2005 Dłoń z podziemi (Demo) Bass
2006 In the Land of the Freezing Sun (Demo) Bass
2011 The Back of Beyond Bass
2014 Into the Madness Bass

Nocny Kochanek

Bass (2012-present)

2015 Hewi metal Bass
2016 Kacper, Andżej i Baltazar (Single) Bass
2017 Zdrajcy metalu Bass
2017 Przystanek Woodstock Live 2017 (Live album) Bass
2019 Randka w ciemność Bass
2019 Festiwal Pol'and'Rock 2018 (Live album) Bass
2020 Alkustycznie (Live album) Bass (acoustic)
2021 Sylwester z Kochankiem (Live album) Bass

Pytong

As Arbajt:
Bass (2016-present)

Added by: kzyh Modified by: KingSpooky
Added on: 2011-04-18 15:19:16 Last modified on: 2021-05-09 16:24:12
 
Duplicate? Please file a report for merging.