Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Zajetí Kouře > Vyřešíme si to sami!
Zajetí Kouře - Vyřešíme si to sami!
Zajetí Kouře discography (all)
< Černý skládky
(2015)

Vyřešíme si to sami!

Zajetí Kouře

Type:
EP
Release date:
December 9th, 2017
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Edukátor 03:50  
  (loading lyrics...)
2. Ruce pryč od lidí 04:37  
  (loading lyrics...)
3. Nenávist si nenech vzít 01:48  
  (loading lyrics...)
4. Řekněte mi, kde je mír a klid, ať vím, kde nemusím být 04:28  
  (loading lyrics...)
5. Nikdy jsem neprohrál 04:42  
  (loading lyrics...)
6. Dobronečinnost 03:16  
  (loading lyrics...)
  22:41  
(None)
There are no reviews for Vyřešíme si to sami! yet. You can write one.
Added by: odium Modified by: odium
Added on: 2018-02-26 16:27:38 Last modified on: 2018-02-26 16:28:13