Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Droommoord

Weemoed

Type:
Full-length
Release date:
March 19th, 2015
Catalog ID:
essence 007
Version desc.:
Limited edition
Label:
Kaladruna
Format:
Cassette
Limitation:
66 copies
Reviews:
None yet
Side A
1. Intrede van weemoed & wanhoop dewelke brandt doch vergaat niet, tranen vergeefs vergiet, zielen zwartgeblakerd achterlaat 03:49   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Waar dood speelt de eerste viool (Daar noopt des levenslijdensreis de zaaizeismens tot wormenspijs of Rioolvalput levenshaat) 03:36  
  (loading lyrics...)
3. Hoop doet sterven! (Luchtkastelen in lijkengewaad drijven wolken van illusies naar waarheid dan dodelijke klaarheid) 04:23  
  (loading lyrics...)
4. Gekweld, verlaten, verloren (Gehuld in grauwsluiers, nachtnevelen van naargeestigheid, somberstilte, lusteloos leed) 04:23  
  (loading lyrics...)
5. In de verte hoor ik het spookuur slaan, ik zie voor mij een witte vrouwe staan, zij ging daar waar ik zou gaan, in dood Tesaam 08:13  
  (loading lyrics...)
6. Uittrede der levenslust, oplaaiende, donkere doodskist betraand, later grafgrijzig gevuld (Dofdwaze deemoed wacht dodendans der weemoed) 05:24  
  (loading lyrics...)
Side B
7. Zie zelfmoord gloort daar waar treurnis, terging, teleurstelling al wat tevoren zinvol leek smoort, de bargrauwe grond in boort (O, stropkoord) 16:32  
  (loading lyrics...)
8. Ik doorboor de grafkisten, geliefden, gewenst dan gemist, zo hol leven gepenetreerd, gewist gelijk mijn lichaam-geest is bekist (Liefdes moord) 12:05  
  (loading lyrics...)
9. Depressief & dadeloos door verkrachting van verwachting, doemdonkere wanhoopswolken (Daardoor het toch al zo korte leven snel vergetend) 01:09  
  (loading lyrics...)
  59:34  
There are no reviews for Droommoord yet. You can write one.
Added by: Vrahk Modified by: Diamhea
Added on: 2015-03-19 20:30:25 Last modified on: 2015-03-29 12:35:01