Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Wędrujący Wiatr > O turniach, jeziorach i nocnych szlakach > 2016, Digital, Independent (Bandcamp)
Wędrujący Wiatr - O turniach, jeziorach i nocnych szlakach
Wędrujący Wiatr discography (main)
< Tam, gdzie miesiąc opłakuje świt
(2013)
Wędrujący Wiatr discography (all)
< Tam, gdzie miesiąc opłakuje świt
(2013)

O turniach, jeziorach i nocnych szlakach

Wędrujący Wiatr

Type:
Full-length
Release date:
November 3rd, 2016
Catalog ID:
N/A
Version desc.:
Bandcamp
Label:
Independent
Format:
Digital
Reviews:
2 reviews (avg. 87%)
1. Ze szczytów i z toni 02:10   instrumental
  (loading lyrics...)
2. Wołanie z granitowych twierdz 10:44   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Ja, wiatr 15:18   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Gdzie wiatr tka makatki nocy 03:25   instrumental
  (loading lyrics...)
5. Na Łańskam jyziorze 10:42   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. U stóp śniącego króla Tatr 13:40   Show lyrics
  (loading lyrics...)
  55:59  
Original line-up
Band members
Razor Vocals, Drums, Keyboards, Folk instruments, Lyrics
W. Guitars, Bass, Folk instruments, Lyrics
Original line-up
Razor Vocals, Drums, Keyboards, Folk instruments, Lyrics
W. Guitars, Bass, Folk instruments, Lyrics
Read Alpine Fog 89% Thumbman December 7th, 2017
Read Ethereal Majesty 85% tahu157 December 5th, 2017
Added by: Wargnattallfihrr Modified by: Megalodon_
Added on: 2016-11-05 10:00:50 Last modified on: 2017-05-22 03:47:39