Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Vitacit > Demo
Vitacit discography (demos)
Poutník životem Live
(1989)
>
Vitacit discography (all)
Poutník životem Live
(1989)
>

Demo

Vitacit

Type:
Demo
Release date:
1986
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Proč štěstí se mi vyhýbá 03:40  
  (loading lyrics...)
2. Trápení 04:28  
  (loading lyrics...)
3. Iluze 04:59  
  (loading lyrics...)
4. Snad odpustíš 03:44  
  (loading lyrics...)
5. Noc satana 02:52  
  (loading lyrics...)
6. Drákula 04:52  
  (loading lyrics...)
7. Proklínám osud svůj 02:49  
  (loading lyrics...)
8. Znám svý chyby 03:08  
  (loading lyrics...)
9. To se nesmí stát 05:56  
  (loading lyrics...)
10. Jsou rána 06:07  
  (loading lyrics...)
11. Jen její láska tu zůstala 04:10  
  (loading lyrics...)
12. Pozvánka 02:37  
  (loading lyrics...)
  49:22  
There are no reviews for Demo yet. You can write one.
Added by: Popa_Iuda Modified by: HellBlazer
Added on: 2008-07-20 06:29:19 Last modified on: 2017-05-25 00:30:15