Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Velká Morava > Přiletěl k nám na Moravu
Velká Morava - Přiletěl k nám na Moravu
Velká Morava discography (main)
Svět je krásně nasvícený pódium
(2012)
>
Velká Morava discography (all)
Svět je krásně nasvícený pódium
(2012)
>

Přiletěl k nám na Moravu

Velká Morava

Type:
Full-length
Release date:
February 27th, 1990
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Předehra 01:00  
  (loading lyrics...)
2. Přiletěl k nám na Moravu 02:50  
  (loading lyrics...)
3. Pláče dívča 03:15  
  (loading lyrics...)
4. Věstonická Venuše 03:20  
  (loading lyrics...)
5. Každý kraj 03:08  
  (loading lyrics...)
6. Král Čas 03:34  
  (loading lyrics...)
7. Nebudu pít 02:55  
  (loading lyrics...)
8. Blaničtí rytíři 05:33  
  (loading lyrics...)
9. Minimálka 00:19  
  (loading lyrics...)
10. Je v nás 03:45  
  (loading lyrics...)
  29:39  
Stanislav Zhejbal Guitars, Vocals
Luboš Klement Guitars, Vocals
Aleš Matějíček Bass, Vocals (backing)
Josef Cigánek Drums, Vocals (backing)
There are no reviews for Přiletěl k nám na Moravu yet. You can write one.
Added by: ImmortalSEP Modified by: 0th
Added on: 2012-09-27 10:40:10 Last modified on: 2014-03-08 20:52:42