Register Forgot login?

© 2002-2018
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Umbrtka > Ozvěny špíny
Umbrtka - Ozvěny špíny
Umbrtka discography (misc)
Jaro nevidět
(2011)
>
Umbrtka discography (all)
< Hymny šedé síly
(2002)
Betonová opona
(2002)
>

Ozvěny špíny

Umbrtka

Type:
Compilation
Release date:
February 26th, 2002
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Nákladní trakce  
  (loading lyrics...)
2. Sny z betonu  
  (loading lyrics...)
3. Zdistav Umbrtka  
  (loading lyrics...)
4. Muž s míchačkou  
  (loading lyrics...)
5. Trolej  
  (loading lyrics...)
6. Můžeš myslet pracujíc  
  (loading lyrics...)
7. Trakce a vozba do boha  
  (loading lyrics...)
8. Umbrtka Šroubur  
  (loading lyrics...)
9. Řád žebravých somráků  
  (loading lyrics...)
10. Wratebrus Umbrtka  
  (loading lyrics...)
11. Okruh Popílkoviště a sny o špíně  
  (loading lyrics...)
12. Umbrtka Umbrdrun  
  (loading lyrics...)
13. Umbrtkovo nádraží  
  (loading lyrics...)
14. Dělník (new version)  
  (loading lyrics...)
15. Ozvěny špíny (only on this best of album)  
  (loading lyrics...)
(None)
There are no reviews for Ozvěny špíny yet. You can write one.
Added by: LuciusDeluxe Modified by: Diamhea
Added on: 2004-07-31 01:56:53 Last modified on: 2014-09-27 02:48:12