Register Forgot login?

© 2002-2018
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Umbrtka > Dělnický a bezdomovecký šedý metal
Umbrtka - Dělnický a bezdomovecký šedý metal
Umbrtka discography (main)
< Zašpinit slunce
(2000)
Kladivo pracuje na 110%
(2001)
>
Umbrtka discography (all)
< Zašpinit slunce
(2000)
Kladivo pracuje na 110%
(2001)
>

Dělnický a bezdomovecký šedý metal

Umbrtka

Type:
Full-length
Release date:
2001
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Ku Skartu 01:16   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Práchym Umbrtka 02:52   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Soukolí umbrtčí 06:23   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Divný chlápek Valbert Mornstein 02:06   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Svírám rezavý utahovák 03:19   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Noční vypínání 05:22   Show lyrics
  (loading lyrics...)
7. Chrám práce 03:20   Show lyrics
  (loading lyrics...)
8. Pět bezdomovců v kruhu 05:26  
  (loading lyrics...)
9. Opravit lidi 04:31   Show lyrics
  (loading lyrics...)
10. Umírající bezdomovec 02:50   Show lyrics
  (loading lyrics...)
11. Dělník 04:08   Show lyrics
  (loading lyrics...)
12. Trakce a vozba do boha 03:25   Show lyrics
  (loading lyrics...)
13. Špína a hlína 04:19   Show lyrics
  (loading lyrics...)
14. Umbrtkombinát 03:08   Show lyrics
  (loading lyrics...)
15. Skartoslav Umbrtka 05:38  
  (loading lyrics...)
16. Zdistav Umbrtka 04:38   Show lyrics
  (loading lyrics...)
17. Betoným Umbrtka - Svitobrana 02:57   Show lyrics
  (loading lyrics...)
18. Zhasli jsme světla života 03:59   Show lyrics
  (loading lyrics...)
  01:09:37  
(None)
There are no reviews for Dělnický a bezdomovecký šedý metal yet. You can write one.

Optional title : Gray Metal of Workers and Homeless People

Added by: FaustcovenWorship Modified by: Unherz
Added on: 2004-04-27 09:18:27 Last modified on: 2012-12-01 06:10:59