Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Tottal Tømming > Om hundre år er allting brennt!!!
Tottal Tømming - Om hundre år er allting brennt!!!
Tottal Tømming discography (main)
< Tankeskrekk
(2020)
Tottal Tømming discography (all)
< Fullablekk å sprøyteskrekk
(2021)

Om hundre år er allting brennt!!!

Tottal Tømming

Type:
Full-length
Release date:
September 12th, 2022
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Digital
Reviews:
None yet
1. Krig etter krig 02:14   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Mark 01:46   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Skalla mann må dævve 01:30  
  (loading lyrics...)
4. Den som ødelegger alt 00:53  
  (loading lyrics...)
5. Neste liv, takk 01:23  
  (loading lyrics...)
6. Dø dø dø dø rommet fylles av rød saft 00:48  
  (loading lyrics...)
7. Jeg vil være ong!!! 00:45  
  (loading lyrics...)
8. Pelle ekje plauæ 00:20  
  (loading lyrics...)
9. Et feil skritt i rekti retning 03:05  
  (loading lyrics...)
10. En grønn ælva schnørr 02:04  
  (loading lyrics...)
11. Gøggeræitryne 03:03  
  (loading lyrics...)
12. Traddisjonell grind 00:44  
  (loading lyrics...)
13. En rasende nevvrotisk streitings klagesang 03:05  
  (loading lyrics...)
14. Om hundre år er allting brennt!!! 04:57  
  (loading lyrics...)
15. Vi er alle lik 04:15  
  (loading lyrics...)
16. Krig etter krig (Fransk version) 02:34  
  (loading lyrics...)
  33:26  
There are no reviews for Om hundre år er allting brennt!!! yet. You can write one.
Added by: Caliginosity Modified by: Kennermahn
Added on: 2022-08-19 19:17:02 Last modified on: 2022-10-21 13:04:25