Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Titan Mountain > Untouched for Ages
Titan Mountain - Untouched for Ages
Titan Mountain discography (misc)
< Glorification of Universe
(2004)
Imperator
(2006)
>
Titan Mountain discography (all)
< Mystic Journey
(2005)
Fantomworld
(2006)
>

Untouched for Ages

Titan Mountain

Type:
EP
Release date:
2005
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Daję ci moje zatrute nieboskłony  
  (loading lyrics...)
2. Nietknięte przez wieki  
  (loading lyrics...)
3. Pośród szeptów niemych wodospadów  
  (loading lyrics...)
4. Beyond the Candless Burning (Limbonic Art cover)   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Mistrzowie ignorancji kąsają moje imperium  
  (loading lyrics...)
6. Dla kogoś bojącego się tych mrożących głosów  
  (loading lyrics...)
Band members
Nazgrim All instruments
Miscellaneous staff
Nazgrim Photo Cover
Nazgrim All instruments
Nazgrim Photo Cover
There are no reviews for Untouched for Ages yet. You can write one.
Added by: Abusiveness Modified by: Krister Jensen
Added on: 2005-12-21 14:27:51 Last modified on: 2014-12-02 03:57:32