Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Titan Mountain > Spheres of Mysteries
Titan Mountain - Spheres of Mysteries
Titan Mountain discography (main)
< Cosmic Oblivion
(2004)
Dark Portal
(2005)
>
Titan Mountain discography (all)
< Cosmic Oblivion
(2004)
Galaxy Unknown
(2004)
>

Spheres of Mysteries

Titan Mountain

Type:
Full-length
Release date:
2004
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. W wielkich górach nostalgiczny pył zamierzchłych czasów  
  (loading lyrics...)
2. Z drugiej strony magicznego zwierciadła  
  (loading lyrics...)
3. Z zemstą nadchodzimy  
  (loading lyrics...)
4. W tęsknocie do krain w których bitwy są wiecznością  
  (loading lyrics...)
5. Pola wieczystych legend  
  (loading lyrics...)
6. Po łupy do Konungaheli  
  (loading lyrics...)
Nazgrim All instruments
There are no reviews for Spheres of Mysteries yet. You can write one.

Cover Artwork: Mixer

Recording information:

Recorded at Biłgoraj in 2004.

Added by: Abusiveness Modified by: Ferneyhough
Added on: 2005-12-21 11:22:46 Last modified on: 2016-02-20 22:26:30