Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Titan Mountain > Mystic Journey
Titan Mountain - Mystic Journey
Titan Mountain discography (main)
< Everlasting Cult
(2005)
Fantomworld
(2006)
>
Titan Mountain discography (all)
< Everlasting Cult
(2005)
Untouched for Ages
(2005)
>

Mystic Journey

Titan Mountain

Type:
Full-length
Release date:
2005
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Wędrówka przez znajome lasy 09:56  
  (loading lyrics...)
2. Strumień ze źródła mocy 08:43  
  (loading lyrics...)
3. Droga kryształowych snów 10:12  
  (loading lyrics...)
4. Lunarne światło 05:58  
  (loading lyrics...)
5. Powstający duch wszechmocy tajemnych ziem 08:44  
  (loading lyrics...)
6. Wymiar duchowych mgieł 12:22  
  (loading lyrics...)
  55:55  
Nazgrim All instruments
There are no reviews for Mystic Journey yet. You can write one.

Recording information:

Recorded at Biłgoraj in 2005.

Added by: Abusiveness Modified by: Ferneyhough
Added on: 2005-12-21 11:00:00 Last modified on: 2016-02-17 11:30:46