Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Titan Mountain > Fantomworld
Titan Mountain - Fantomworld
Titan Mountain discography (main)
< Mystic Journey
(2005)
Titan Mountain discography (all)
< Untouched for Ages
(2005)
Imperator
(2006)
>

Fantomworld

Titan Mountain

Type:
Full-length
Release date:
2006
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Widmowy świat  
  (loading lyrics...)
2. Dusza wszechświata  
  (loading lyrics...)
3. Magiczny miecz pradawnego rodu  
  (loading lyrics...)
4. Niebiosa w symfonii najwyższych konstelacji  
  (loading lyrics...)
5. Planeta głębokich uniesień sędziwego strażnika  
  (loading lyrics...)
6. Niezgłębione zagadki wszechstworzenia  
  (loading lyrics...)
Nazgrim All instruments
There are no reviews for Fantomworld yet. You can write one.
Added by: Pripegal Modified by: Krister Jensen
Added on: 2006-09-13 08:58:11 Last modified on: 2014-12-02 03:58:37