Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Titan Mountain > Everlasting Cult
Titan Mountain - Everlasting Cult
Titan Mountain discography (main)
< Dark Portal
(2005)
Mystic Journey
(2005)
>
Titan Mountain discography (all)
< Dark Portal
(2005)
Mystic Journey
(2005)
>

Everlasting Cult

Titan Mountain

Type:
Full-length
Release date:
2005
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Oko powstającego brzasku  
  (loading lyrics...)
2. Nocny pejzaż  
  (loading lyrics...)
3. Uśpione zagadki wieków  
  (loading lyrics...)
4. Pod znakiem utraconego czasu  
  (loading lyrics...)
5. Runy feralnych dni  
  (loading lyrics...)
6. Sekretne księgi świata  
  (loading lyrics...)
7. Odkrywając złowieszcze rubieże nawiedzone  
  (loading lyrics...)
8. Zimowe cienie lodowego imperium  
  (loading lyrics...)
9. Ukoronowany ponad zmurszałymi epokami tyranii zmartwień  
  (loading lyrics...)
10. Puls pogrzebowego rozkwitu  
  (loading lyrics...)
11. W kręgu fortec muskanych dociekliwością kosmicznych oczu w wojażach po ekliptykach  
  (loading lyrics...)
12. Ku nawoływującym mnie miejscom  
  (loading lyrics...)
Nazgrim All instruments
There are no reviews for Everlasting Cult yet. You can write one.

Cover artwork: Mixer

Recording information:

Recorded at Biłgoraj in 2005.

Added by: Abusiveness Modified by: Diamhea
Added on: 2005-12-23 11:49:28 Last modified on: 2015-09-23 01:00:03