Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Behind the Mythical Gate of Heartbewitching Empire

Titan Mountain

Type:
Full-length
Release date:
August 2000
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Potężna magia emocjonalnego czarnoksiężnika (Z mistycznego świata mrocznych głosów) 10:57  
  (loading lyrics...)
2. Sekretne królestwo zaklęte przez srogi księżyc 06:03  
  (loading lyrics...)
3. Gdzie kiedyś poganie czcili 05:14  
  (loading lyrics...)
4. Wezwanie starego lasu 09:37  
  (loading lyrics...)
5. Serce zimowych smug lodowej purpury 07:50  
  (loading lyrics...)
6. As Drakul Awakes 11:17  
  (loading lyrics...)
7. Dominacja X 05:31  
  (loading lyrics...)
8. Uwertura czarnej rozpaczy 02:06  
  (loading lyrics...)
  58:35  
Nazgrim All instruments, Vocals
There are no reviews for Behind the Mythical Gate of Heartbewitching Empire yet. You can write one.

Recording information:

Recorded at Biłgoraj from 1998 to 2000.

Added by: Wolfhead Modified by: Ferneyhough
Added on: 2005-10-04 00:53:08 Last modified on: 2016-02-18 12:29:49