Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Thunder > Barbarzyńska wojna wewnątrz podlaskich lasów
Thunder discography (demos)
< War...
(1995)
Wilcza pieśń gromu
(1997)
>
Thunder discography (all)
< War...
(1995)
Wilcza pieśń gromu
(1997)
>

Barbarzyńska wojna wewnątrz podlaskich lasów

Thunder

Type:
Demo
Release date:
1996
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Mroczny duch wojny  
  (loading lyrics...)
2. Śmierć wśród zimowych drzew  
  (loading lyrics...)
3. Chwała bóstwom lasu  
  (loading lyrics...)
(None)
There are no reviews for Barbarzyńska wojna wewnątrz podlaskich lasów yet. You can write one.

Rehearsal IV 1996

Added by: Wolfhead Modified by: Krister Jensen
Added on: 2006-08-23 00:13:33 Last modified on: 2015-02-18 09:07:34