Register Forgot login?

© 2002-2020
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Strzępy > Jesień na dłoniach, odraza na ustach
Strzępy - Jesień na dłoniach, odraza na ustach
Strzępy discography (all)
Śmierć we mnie, nicość poza mną
(2013)
>

Jesień na dłoniach, odraza na ustach

Strzępy

Type:
Demo
Release date:
2010
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Jesień na dłoniach 01:55   instrumental
  (loading lyrics...)
2. Spleśnieć, zgnuśnieć, czas wyrzygać 09:48   instrumental
  (loading lyrics...)
3. X 14:51   instrumental
  (loading lyrics...)
4. Bo drzewa się nie śmieją 09:08   instrumental
  (loading lyrics...)
5. Odraza na ustach 04:24   instrumental
  (loading lyrics...)
6. Gwałt & gnoza 29:55   instrumental
  (loading lyrics...)
  01:10:01  
NR786 All instruments
There are no reviews for Jesień na dłoniach, odraza na ustach yet. You can write one.

Only few copies released by band.
Available as free download demo.

Added by: UCR Modified by: Murmur_666
Added on: 2011-08-09 10:34:50 Last modified on: 2015-12-21 19:15:44