Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Strykjärn > En jävla massa lidande
Strykjärn - En jävla massa lidande

Strykjärn discography (misc)
< Ingen morgondag är värd sitt namn
(2010)
När asen blivit gödsel
(2020)
>
Strykjärn discography (all)
< Tidvattnets likgiltighet
(2014)
När asen blivit gödsel
(2020)
>

En jävla massa lidande

Strykjärn

Type:
EP
Release date:
November 22nd, 2019
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Digital
Reviews:
None yet
1. Söndrad och härskad 04:41  
  (loading lyrics...)
2. Allt måste dö 03:38  
  (loading lyrics...)
3. Utdelning på marginalerna 02:54  
  (loading lyrics...)
4. Köbildning vid giljotinen 04:12  
  (loading lyrics...)
5. Moderaten 03:28  
  (loading lyrics...)
6. Spegelsalen 04:00  
  (loading lyrics...)
  22:53  
Band members
Johnny Alfredsson Bass
Martin Kadhammar Drums
Micke Kullvén Vocals (backing), Guitars (rhythm)
Filip Fougstedt Vocals (lead)
Markus Persson Guitars (lead)
Miscellaneous staff
Dennis Eriksson Recording, Mastering, Mixing
Johnny Alfredsson Bass
Martin Kadhammar Drums
Micke Kullvén Vocals (backing), Guitars (rhythm)
Filip Fougstedt Vocals (lead)
Markus Persson Guitars (lead)
Dennis Eriksson Recording, Mastering, Mixing
There are no reviews for En jävla massa lidande yet. You can write one.

Recording information:

Recorded in April 2019 @ BBP Studios, Karlstad, Sweden.

Added by: 0th Modified by: Zaragil
Added on: 2019-11-11 19:08:55 Last modified on: 2021-04-12 20:00:26