Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Starlit Woods > Zamarznięte cienie nocy
Starlit Woods - Zamarznięte cienie nocy
Starlit Woods discography (demos)
< From Eternal Winter Trails
(2016)
Płonące sarkofagi gwiazd
(2019)
>
Starlit Woods discography (all)
< From Eternal Winter Trails
(2016)
The Darkening Moon's Nightmares
(2017)
>

Zamarznięte cienie nocy

Starlit Woods

Type:
Demo
Release date:
September 2016
Catalog ID:
N/A
Version desc.:
Limited edition, Promo, CD-R
Label:
Independent
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Intro - Oddech zamarłego pralasu / Cienie wieków zgasłych 07:24  
  (loading lyrics...)
2. Na bezdrożach zimowej samotni 05:38  
  (loading lyrics...)
3. Łuna zaświatów w żałobnym lesie 06:51  
  (loading lyrics...)
4. Zimowa zamieć 06:57  
  (loading lyrics...)
5. Wyjący mrok zimy (Samotna dusza zimowej wieczności) 06:10  
  (loading lyrics...)
6. Zamarznięte dusze grobowca cieni 04:21  
  (loading lyrics...)
  37:21  
Band members
Wened Wilk Sławibor Drums, Vocals
Heim Guitars
Cryptus Bass
Guest/Session
Vargnatt Vocals ("Zimowa zamieć")
Wened Wilk Sławibor Drums, Vocals
Heim Guitars
Cryptus Bass
Vargnatt Vocals ("Zimowa zamieć")
There are no reviews for Zamarznięte cienie nocy yet. You can write one.

Recording information:

Mastered by the Sound of Void (Germany)

Added by: Wolfhead Modified by: Diamhea
Added on: 2016-10-20 02:09:34 Last modified on: 2017-04-28 20:12:29