Register Forgot login?

© 2002-2020
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Stíny plamenů > Mrtvá komora
Stíny plamenů - Mrtvá komora
Stíny plamenů discography (main)
< Odpadní galerie
(2007)
Propadlé vody
(2014)
>
Stíny plamenů discography (all)
< Metal Swamp No. 28
(2007)
Výprava za pravdou špíny
(2011)
>

Mrtvá komora

Stíny plamenů

Type:
Full-length
Release date:
September 1st, 2009
Catalog ID:
NAGA012
Label:
Naga Productions
Format:
CD
Reviews:
2 reviews (avg. 73%)
1. Úhlavský kanalizační sběrač 05:43   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Litinový teror 05:44   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Mrtvá komora 06:24   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Strojírenský sběrač 05:55   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Žár stoky v plamenech 04:09   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Pod tíhou tmy 05:39   Show lyrics
  (loading lyrics...)
7. Odpusť vodárny 03:47   Show lyrics
  (loading lyrics...)
8. Zatmění plamenů 05:31   Show lyrics
  (loading lyrics...)
9. Plošná ratizace Plzně 03:49   Show lyrics
  (loading lyrics...)
  46:41  
Lord Sheafraidh Drums
Lord Egon Guitars
Lord Morbivod Guitars, Bass, Vocals
Read Stíny Plamenů - Mrtvá... 75% Phuling January 17th, 2010
Read Public works ist krieg 70% autothrall November 20th, 2009

The album title means "The Dead Chamber" in Czech.

Identifiers:

Barcode: 8594157610127
Matrix / Runout: 2100002074103 9014271_NAGA 012
Other: IFPI LK97
Other: IFPI 9R43

Added by: WitheringVoid Modified by: Murmur_666
Added on: 2009-08-24 15:54:31 Last modified on: 2015-12-08 11:41:18