Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Avskräckande exemplar

Splitter

Type:
Full-length
Release date:
May 25th, 2007
Catalog ID:
OBP 077
Label:
Obscene Productions
Format:
CD
Reviews:
1 review (avg. 95%)
1. Totalkvaddad 01:09  
  (loading lyrics...)
2. Sjukast i världen 01:07  
  (loading lyrics...)
3. Livets svarta tunnel 01:36  
  (loading lyrics...)
4. Våldtagen själ 01:01  
  (loading lyrics...)
5. Om vingar fanns 01:28  
  (loading lyrics...)
6. Fågelskrämman 02:25  
  (loading lyrics...)
7. Den dagligen skiten 01:28  
  (loading lyrics...)
8. Förbipasserande lik 01:25  
  (loading lyrics...)
9. En andra chans 01:27  
  (loading lyrics...)
10. Magsår 01:46  
  (loading lyrics...)
11. Transparent ondska 01:33  
  (loading lyrics...)
12. Flådd på självkänsla 02:03  
  (loading lyrics...)
13. Hemkomst 01:00 00:58  
  (loading lyrics...)
14. Slutet vann 01:26  
  (loading lyrics...)
15. Märkt för livet 01:00  
  (loading lyrics...)
16. Träffad 01:40  
  (loading lyrics...)
17. Registrerad i skräck 01:13  
  (loading lyrics...)
18. Mitt problem, min huvudvärk, mitt liv 01:01  
  (loading lyrics...)
19. Gångavstånd till undergång 01:22  
  (loading lyrics...)
20. Död (för länge sedan) 01:44  
  (loading lyrics...)
21. Utanförskapet & jag 03:32  
  (loading lyrics...)
  32:24  
Band members
Oskar Pihl Hedberg Drums
Niklas Holm Guitars
Thimmy Brodén Guitars
Fredrik Thalberg Vocals
Fredrik Holmqvist Bass
Guest/Session
Andreas Vocals (track 15)
Niklas Vocals (track 15)
Stefan Vocals (track 15)
Miscellaneous staff
Mathias Krogh Artwork
Micke Nordström Mixing, Mastering, Producer
Carolina Berthlin Photography
Andreas Vocals (track 15)
Niklas Vocals (track 15)
Stefan Vocals (track 15)
Mathias Krogh Artwork
Micke Nordström Mixing, Mastering, Producer
Carolina Berthlin Photography
Read Splitter - Avskräckande... 95% Phuling April 19th, 2008

Identifiers:

Matrix / Runout: OBP 077 - SPLITTER

Added by: Strojmir Modified by: Krister Jensen
Added on: 2007-04-28 11:44:00 Last modified on: 2020-08-14 11:57:33