Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Slavia > Styrke og visjon
Slavia - Styrke og visjon
Slavia discography (misc)
< Norwegian Black Terror Assault
(2005)
Slavia discography (all)
< Norwegian Black Terror Assault
(2005)
Strength and Vision
(2007)
>

Styrke og visjon

Slavia

Type:
EP
Release date:
March 2006
Catalog ID:
N/A
Label:
Drakkar Productions
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Sløvhet, idioti og åndelig mørke 08:25  
  (loading lyrics...)
2. Detektor av ondskap 03:14  
  (loading lyrics...)
3. Menneskers tåpelige tillit 05:39  
  (loading lyrics...)
  17:18  
(None)
There are no reviews for Styrke og visjon yet. You can write one.
Added by: Lureno Modified by: Krister Jensen
Added on: 2006-03-28 03:51:14 Last modified on: 2016-09-16 15:54:15