Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Saltus > Jam jest Samon!
Saltus - Jam jest Samon!
Saltus discography (main)
< Triumf
(2009)
Saltus discography (all)
< Opowieści z przeszłości
(2017)

Jam jest Samon!

Saltus

Type:
Full-length
Release date:
September 30th, 2017
Catalog ID:
Hymn 003
Label:
Battle Hymn Productions
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Przez morze krwi... 05:28  
  (loading lyrics...)
2. W naszych sercach drzemie gniew! 06:59  
  (loading lyrics...)
3. Wznieś swój miecz 03:36  
  (loading lyrics...)
4. Posłańcom precz! 04:42  
  (loading lyrics...)
5. Patrząc śmierci w twarz 04:27  
  (loading lyrics...)
6. Człowiek znikąd 04:57  
  (loading lyrics...)
7. Słowiańska jedność 04:47  
  (loading lyrics...)
8. Piastun 03:50  
  (loading lyrics...)
  38:46  
Band members
Bithorn Bass
Imp Drums
Scream Vocals, Guitars
Guest/Session
Jakub Twaróg Twarogowski Vocals
Sylwia Rugia Lewandowska Vocals (female)
Mirek Kuźniak Violin
Miscellaneous staff
Todwanderer Layout
Filip "Heinrich" Hałucha Engineering
Bithorn Bass
Imp Drums
Scream Vocals, Guitars
There are no reviews for Jam jest Samon! yet. You can write one.
Added by: Rascal Modified by: dismember_marcin
Added on: 2017-09-27 15:43:31 Last modified on: 2017-10-25 04:43:07