Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Saħħar > Kliem it-Tmiem
Saħħar - Kliem it-Tmiem

Saħħar discography (main)
< Kruha u Kefrija
(2015)
Qilla tal-Qrun
(2019)
>
Saħħar discography (all)
< Pjanetaċidju
(2016)
Wirt Mishut
(2018)
>

Kliem it-Tmiem

Saħħar

Type:
Full-length
Release date:
March 27th, 2017
Catalog ID:
N/A
Version desc.:
Amazon
Label:
Independent
Format:
Digital
Reviews:
None yet
1. Prefazju Qabel ma Tieqaf Tħabbat il-Qalb 02:31  
  (loading lyrics...)
2. Awtopsja 03:39  
  (loading lyrics...)
3. Lil-Hinn 04:30  
  (loading lyrics...)
4. Nieżel fil-Ħofra 04:32  
  (loading lyrics...)
5. Il-Ħsibijiet tal-Aħħar 02:05  
  (loading lyrics...)
6. Il-Kaġun 04:49  
  (loading lyrics...)
7. Żlieġa 01:45  
  (loading lyrics...)
8. Maqsum Bejn Art u Nar 04:11  
  (loading lyrics...)
9. Għadam Niexef, Injam Mherri 05:04  
  (loading lyrics...)
10. Għatihom il-Mistrieħ li ma Ħaqqhomx 07:04  
  (loading lyrics...)
11. Mitluf F'Oort 05:20  
  (loading lyrics...)
12. Il-Mewt għad Tħaddanna Ilkoll 06:54  
  (loading lyrics...)
13. Krib 05:02  
  (loading lyrics...)
14. Bewsa ta' Nar u Mrar 06:03  
  (loading lyrics...)
15. Meta Ġġarfet l-Aħħar Ġebla tal-Imnajdra 04:11  
  (loading lyrics...)
16. Funeral Dawn (ta' Marduk) 05:36  
  (loading lyrics...)
  01:13:16  
Band members
Antikrist Everything
Guest/Session
Blutaxt Bass
Antikrist Everything
Blutaxt Bass
There are no reviews for Kliem it-Tmiem yet. You can write one.
Added by: MasterOfSin Modified by: Doomsday
Added on: 2017-02-24 13:09:06 Last modified on: 2019-05-14 07:09:38