Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Stworz / Rivers like Veins > Spojrzę w pola i w przestworza
Stworz / Rivers like Veins - Spojrzę w pola i w przestworza
Stworz discography (misc)
< Kołysała ryba wodę
(2017)
Stworz discography (all)
< Wołosożary
(2017)
Mój kraj nazywa się Śmierć
(2019)
>
Rivers like Veins discography (misc)
< Jesiennie mgły ostatnich oddechów
(2017)
Rivers like Veins discography (all)
< Jesiennie mgły ostatnich oddechów
(2017)
Z iskier srebrnych orszaków
(2019)
>

Spojrzę w pola i w przestworza

Stworz / Rivers like Veins

Type:
Split
Release date:
September 24th, 2018
Catalog ID:
WP-CD97
Version desc.:
Limited edition
Label:
Werewolf Promotion
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Stworz - Ziemie w złotych brzaskach 02:01   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Stworz - Jak przebiśniegi 04:57   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Stworz - Zrodzeni z rosy 02:05   instrumental
  (loading lyrics...)
4. Stworz - Nieutkane wyraje 08:30   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Stworz - Płyń, krwi! (Forest cover) 07:34   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Stworz - Spojrzę w pola 03:40  
  (loading lyrics...)
7. Rivers like Veins - Pośród łąk jedynie wspomnienie 01:38   instrumental
  (loading lyrics...)
8. Rivers like Veins - Kolce wbite w nieba ciemnicę 05:29  
  (loading lyrics...)
9. Rivers like Veins - Melodia ros porannych 03:39  
  (loading lyrics...)
10. Rivers like Veins - Z pustek górskich chmury 05:17  
  (loading lyrics...)
11. Rivers like Veins - Spojrzę w przestworza 02:50   instrumental
  (loading lyrics...)
  47:40  
Band members
Stworz
W. All instruments, Vocals
Rivers like Veins
Icyvr Guitars, Bass, Vocals, Keyboards
A. Bouillanne Vocals (female)
Guest/Session
Patryk Hubert Oleksy Electronics, FX
Razor Percussion
Stworz
W. All instruments, Vocals
Rivers like Veins
Icyvr Guitars, Bass, Vocals, Keyboards
A. Bouillanne Vocals (female)
Patryk Hubert Oleksy Electronics, FX
Razor Percussion
There are no reviews for Spojrzę w pola i w przestworza yet. You can write one.

The album contains a hidden instrumental 12th track. This track, with a length of 22:07, is a cooperation between the two bands.

Added by: dichloride Modified by: dichloride
Added on: 2018-09-15 04:35:31 Last modified on: 2018-12-25 09:51:47