Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Porky Vagina > Chlew machina
Porky Vagina - Chlew machina
Porky Vagina discography (main)
< Bukkageddon
(2011)
Astroschwein
(2017)
>
Porky Vagina discography (all)
< Bukkageddon
(2011)
Wymiociny z Chlew Machiny
(2013)
>

Chlew machina

Porky Vagina

Type:
Full-length
Release date:
October 31st, 2013
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Digital
Reviews:
None yet
1. U pana knura za chlewem 01:56   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Ustawka‚ pod Gnuśnym Warchlakiem 00:36  
  (loading lyrics...)
3. Tańce, srańce, rozkurwiańce! 02:27   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Niebiańskie fallusy 00:20  
  (loading lyrics...)
5. Dzień, w którym zatrzymał się kombajn 02:13   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Niegodziwe grzebanie za bigosem 00:42  
  (loading lyrics...)
7. Świnia - krew wojownika 02:05   Show lyrics
  (loading lyrics...)
8. Prosiak blues 00:22  
  (loading lyrics...)
9. Farma kulawego prosiaka 02:46   Show lyrics
  (loading lyrics...)
10. Zenek i Ziuta 00:23  
  (loading lyrics...)
11. Komandor Durszlak 01:55   Show lyrics
  (loading lyrics...)
12. BraveKnur 00:35  
  (loading lyrics...)
13. Prosiakolipsa 04:27   Show lyrics
  (loading lyrics...)
14. Ostatni prosikanin 03:25  
  (loading lyrics...)
  24:12  
Bukkake John Guitars, Drum programming
Pig Fucker Vocals, Lyrics
Pussy Pomper Bass
There are no reviews for Chlew machina yet. You can write one.
Added by: krieg86 Modified by: ~Guest 130304
Added on: 2013-09-22 11:18:19 Last modified on: 2017-08-12 12:19:27