Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Wszystkie odcienie szarości

Perunwit

Type:
Full-length
Release date:
2000
Catalog ID:
NP 008 / East 013
Version desc.:
Pro-Tape
Label:
Nawia Productions
Format:
Cassette
Reviews:
None yet
Side A
1. Ranek (intro) 01:13  
  (loading lyrics...)
2. Pieśń o słońcu, płodności, narodzinach, życiu i śmierci 08:44  
  (loading lyrics...)
3. Ostatnia droga wojownika 03:15  
  (loading lyrics...)
4. Czas zimowego tryumfu 04:13  
  (loading lyrics...)
Side B
5. Byś wiedział, gdzie żyjesz i umrzesz 10:22  
  (loading lyrics...)
6. Wszystkie odcienie szarości 07:07  
  (loading lyrics...)
7. Pieśń żercy 01:20  
  (loading lyrics...)
8. Outro 01:36  
  (loading lyrics...)
  37:50  
Band members
Wilczan Drums, Kettledrums, Keyboards, Vocals
Wielkopolan Lupus Wszesławiewicz Guitars (lead)
Lutosława Vocals
Guest/Session
Piotr Alankiewicz Keyboards
Przemysław Przybył Drums
Krzysztof Staszak Bass
Przemysław Lembicz Guitars (acoustic)
Radbor Władysławowic Ethnic Instruments
Miscellaneous staff
Wielkopolan Lupus Wszesławiewicz Lyrics
Wilczan Drums, Kettledrums, Keyboards, Vocals
Wielkopolan Lupus Wszesławiewicz Guitars (lead)
Lutosława Vocals
Piotr Alankiewicz Keyboards
Przemysław Przybył Drums
Krzysztof Staszak Bass
Przemysław Lembicz Guitars (acoustic)
Radbor Władysławowic Ethnic Instruments
There are no reviews for Wszystkie odcienie szarości yet. You can write one.

Co-released with Eastclan

Track 6 is divided into 2 parts:
A) - Kolejne odsłonięcie Księżyca
B) - Za szarym cieniem

Re-released in 2006 on Digi-CD by Vinland Winds with 2 bonus tracks :
9.Gods of Thunders
10.Ostatnia droga wojownika

Added by: donarssturm334 Modified by: Wilkun
Added on: 2010-05-17 13:07:45 Last modified on: 2021-07-18 17:01:14