Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Pačess > Trapista
Pačess - Trapista
Pačess discography (main)
< Monte Liliorum
(2011)
Zoigl
(2019)
>
Pačess discography (all)
< Monte Liliorum
(2011)
Zoigl
(2019)
>

Trapista

Pačess

Type:
Full-length
Release date:
March 2016
Catalog ID:
GP 022
Label:
Gothoom Productions
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Staroch seděl na pekelci 05:25  
  (loading lyrics...)
2. Proudy deště ostré jak šípy 06:51  
  (loading lyrics...)
3. Jak otec pravil, já vydal se do kláštera 05:17  
  (loading lyrics...)
4. Kdosi je u závor, klepání jsem jakés vnímal 05:43  
  (loading lyrics...)
5. Dlouhou dobu a po právu já mistrem várečným měl být 04:34  
  (loading lyrics...)
6. Černý šat oblékám, v klášteře vystírám 05:57  
  (loading lyrics...)
  33:47  
Guest/Session
Thomas Vain Guitars, Vocals
(None)
Thomas Vain Guitars, Vocals
There are no reviews for Trapista yet. You can write one.
Added by: Snow Listener Modified by: Azmodes
Added on: 2016-04-24 14:27:38 Last modified on: 2017-12-14 12:20:20