Register Forgot login?

© 2002-2024
Encyclopaedia Metallum

Privacy Policy

Old Leshy > Pośród monumentalnych szczytów > 2020, Digital, Werewolf Promotion
Old Leshy - Pośród monumentalnych szczytów
Old Leshy discography (all)
< Jaskinia
(2019)
Krąg Kryvi
(2021)
>

Pośród monumentalnych szczytów

Old Leshy

Type:
Full-length
Release date:
March 31st, 2020
Catalog ID:
N/A
Label:
Werewolf Promotion
Format:
Digital
Reviews:
None yet
1. W skrajnej nienawiści 04:55   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Szczyt 04:56  
  (loading lyrics...)
3. Za mgłą 03:56   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Jaskinia 05:27  
  (loading lyrics...)
5. Lawina 04:33  
  (loading lyrics...)
6. Milcząca planeta 03:42   Show lyrics
  (loading lyrics...)
7. Burza 05:27  
  (loading lyrics...)
8. Gwiezdny blask zaśnieżonej nocy 06:51  
  (loading lyrics...)
9. Pożegnanie 02:52   instrumental
  (loading lyrics...)
10. Szarości  
  (loading lyrics...)
  42:39  
Original line-up
Band members
Salmar All instruments, Vocals
Guest/Session
Melfas Keyboards (track 6)
Miscellaneous staff
Premyslav Cover art
Salmar Cover art
Original line-up
Salmar All instruments, Vocals
Original line-up
Melfas Keyboards (track 6)
Original line-up
Premyslav Cover art
Salmar Cover art
There are no reviews for Pośród monumentalnych szczytów yet. You can write one.
Added by: HeavierThanThou Modified by: sabinefr
Added on: 2020-04-02 03:18:22 Last modified on: 2022-12-18 06:58:18