Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Nyja > Nyja
Nyja - Nyja

Nyja discography (all)
Popioły Retry i Arkony
(2017)
>

Nyja

Nyja

Type:
Demo
Release date:
December 2015
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Cassette
Reviews:
None yet
Side A
1. Z wysokiego pola 02:55  
  (loading lyrics...)
2. Pieśń wojów Bolesława Krzywoustego 03:18  
  (loading lyrics...)
3. Chichot rusałczanego snu (Rehearsal 2012) 02:31  
  (loading lyrics...)
4. Spleceni z leśną gęstwiną 03:42  
  (loading lyrics...)
5. Bitewna pięść Peruna 04:25  
  (loading lyrics...)
6. Pomorski duch przeszłości 03:54  
  (loading lyrics...)
Side B
1. Z wysokiego pola 02:55  
  (loading lyrics...)
2. Pieśń wojów Bolesława Krzywoustego 03:18  
  (loading lyrics...)
3. Chichot rusałczanego snu (Rehearsal 2012) 02:31  
  (loading lyrics...)
4. Spleceni z leśną gęstwiną 03:42  
  (loading lyrics...)
5. Bitewna pięść Peruna 04:25  
  (loading lyrics...)
6. Pomorski duch przeszłości 03:54  
  (loading lyrics...)
  20:45  
Kasia Cello
Wened Drums
Hesgal Guitars
Lumir Hurdy gurdy
Ines Vocals
There are no reviews for Nyja yet. You can write one.

Recording information:

Recorded November/December 2015

Added by: Wolfhead Modified by: Wolfhead
Added on: 2021-03-17 04:22:48 Last modified on: 2021-12-09 13:03:09