Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Grona gniewu

Miecz Wikinga

Type:
Full-length
Release date:
February 2004
Catalog ID:
N/A
Version desc.:
CD-R
Label:
Independent
Format:
CD
Reviews:
1 review (avg. 90%)
1. Tron szyderczych prawd 04:27   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Żelazne miraże 05:43   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Anielski puch 05:05   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Grona gniewu 04:34   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Karmazyn 05:35   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Odsieczy czas 05:04   Show lyrics
  (loading lyrics...)
7. Czterech Jeźdźców Apokalipsy 05:24   Show lyrics
  (loading lyrics...)
8. Jesteś krainą sposobności 06:19   Show lyrics
  (loading lyrics...)
9. Husaria lepszego stworzenia 05:03   Show lyrics
  (loading lyrics...)
  47:14  
Read Heavy metal is back 90% Adalbertus November 18th, 2007

Recording information:

Recorded at "Hapis Sound Studio" Charzynkowy 2003.

Added by: gil_galad Modified by: Wilkun
Added on: 2004-04-09 12:51:31 Last modified on: 2021-08-05 05:29:04