Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Metsatöll > Mahtra Sõda
Metsatöll - Mahtra Sõda
Metsatöll discography (misc)
< Ussisõnad
(2004)
Sutekskäija
(2006)
>
Metsatöll discography (all)
< Hiiekoda
(2004)
Terast mis hangund me hinge 10218
(2005)
>

Mahtra Sõda

Metsatöll / Tsõdsõpujaleelo

Type:
Collaboration
Release date:
2005
Catalog ID:
N/A
Version desc.:
CD-R
Label:
Independent
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Karjapasun  
  (loading lyrics...)
2. Rapla Sõjalaul  
  (loading lyrics...)
3. Sõda Meil Ju Sõitelessa  
  (loading lyrics...)
4. Mihkel Tein  
  (loading lyrics...)
5. Sakste Sajatus  
  (loading lyrics...)
6. Kümme Orja Ilma Peal  
  (loading lyrics...)
7. Oh Me Ühüd Teovanemad  
  (loading lyrics...)
8. Sõtta Lähän Ma Sõdima  
  (loading lyrics...)
9. Vene Keiser Kiidet Meesi!  
  (loading lyrics...)
10. Nüüd Elage Hästi Minu Sõbrad  
  (loading lyrics...)
11. Metsatöll - Rauavanne  
  (loading lyrics...)
(None)
There are no reviews for Mahtra Sõda yet. You can write one.

Recording information:

Recorded at Eesti Raadio II Stuudio.

Added by: Marian256 Modified by: MetalGems
Added on: 2016-01-28 06:43:24 Last modified on: 2018-07-23 14:47:36