Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Leszy > Kurhan / Forest's Horned Evil
Leszy - Kurhan / Forest's Horned Evil
Leszy discography (all)
< Duchy leśnego cmentarzyska
(2020)

Kurhan / Forest's Horned Evil

Leszy / Silvam Obscurum

Type:
Split
Release date:
August 8th, 2021
Catalog ID:
N/A
Version desc.:
Limited edition
Label:
Wieczna Noc Promotion
Format:
CD
Limitation:
40 copies
Reviews:
None yet
1. Leszy - Pamięć w Bałtyku wodach zatopiona (Berdysz cover) 02:56  
  (loading lyrics...)
2. Leszy - Tęsknota Swarożyca 03:16   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Leszy - Miecze naszych przodków (Wojnar cover) 02:45   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Leszy - Kurhan 03:19  
  (loading lyrics...)
5. Leszy - Słowianie (Wojnar cover) 05:46   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Leszy - Byłem ongi dębem 04:02   Show lyrics
  (loading lyrics...)
7. Leszy - Złamany krzyż (Berdysz cover) 03:21  
  (loading lyrics...)
8. Silvam Obscurum - March of Heathen Nightmares 01:15  
  (loading lyrics...)
9. Silvam Obscurum - Call from the Dark Temple 02:29  
  (loading lyrics...)
10. Silvam Obscurum - Night of Torched Churches 02:16  
  (loading lyrics...)
11. Silvam Obscurum - Werewolves of Horned God 02:11  
  (loading lyrics...)
12. Silvam Obscurum - Fullmoon over Unholy Forest 02:25  
  (loading lyrics...)
13. Silvam Obscurum - Return to Nawia 03:17  
  (loading lyrics...)
  39:18  
Band members
Leszy
Vargnatt Drums, Vocals
Raven Guitars
Freydis Gregersdottir Keyboards
Guest/Session
Ancestra Vocals (Track 7)
Leszy
Vargnatt Drums, Vocals
Raven Guitars
Freydis Gregersdottir Keyboards
Ancestra Vocals (Track 7)
There are no reviews for Kurhan / Forest's Horned Evil yet. You can write one.

"Tęsknota Swarożyca" by Kazimiera Iłłakowiczówna (Polish poet).
"Byłem Ongi Dębem" by Franciszek Fenikowski (Polish poet).

Added by: Normentor Modified by: Normentor
Added on: 2021-06-29 09:38:41 Last modified on: 2021-07-28 14:19:35