Register Forgot login?

© 2002-2018
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Vise makt

Kjøttkvern

Type:
Compilation
Release date:
March 13th, 2018
Catalog ID:
SOER 029
Label:
Scars of Eternity Records
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Velkommen til helvete 03:08  
  (loading lyrics...)
2. Under banneret av tyrannen 05:02  
  (loading lyrics...)
3. Kjøttkvern 06:41  
  (loading lyrics...)
4. Huggtenner av krigen 06:05  
  (loading lyrics...)
5. Endeløse krigen 02:54  
  (loading lyrics...)
6. Strid 07:20  
  (loading lyrics...)
7. Soldatene-voldtektsforbrytere 04:42  
  (loading lyrics...)
8. Massakren 08:00  
  (loading lyrics...)
9. Gløden av grådighet 04:41  
  (loading lyrics...)
10. Sang av stål 04:46  
  (loading lyrics...)
11. Etter krigen 04:07  
  (loading lyrics...)
12. Strid 07:35  
  (loading lyrics...)
13. Massakren 08:09  
  (loading lyrics...)
  01:13:10  
Guest/Session
SVT Vocals (tracks 12, 13)
(None)
SVT Vocals (tracks 12, 13)
There are no reviews for Vise makt yet. You can write one.

1-4 — "Velkommen til helvete" (Demo)
5-8 — "Endeløse krigen" (Demo)
9-11 — "Sanger av stal" (Demo)
12-13 — Unreleased demo with SVT (Вѣдьма)

Added by: Ecclesiastic Modified by: Ecclesiastic
Added on: 2018-03-12 12:11:38 Last modified on: 2018-03-12 14:46:02