Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Kabát > Dávám ti jeden den
Kabát - Dávám ti jeden den
Kabát discography (misc)
< Colorado
(1994)
Mistři světa '96
(1996)
>
Kabát discography (all)
< Colorado
(1994)
Země plná trpaslíků
(1995)
>

Dávám ti jeden den

Kabát

Type:
Single
Release date:
1995
Catalog ID:
660500 - 2
Label:
Monitor
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Dávám ti jeden den 03:28  
  (loading lyrics...)
2. Všude tu sou 02:57  
  (loading lyrics...)
  06:25  
(None)
There are no reviews for Dávám ti jeden den yet. You can write one.
Added by: baldadeath Modified by: Krister Jensen
Added on: 2017-05-06 04:17:35 Last modified on: 2017-06-07 14:03:10