Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Przybądź wolności!

Hungarica

Type:
Full-length
Release date:
2015
Catalog ID:
HUKCCD 037
Label:
Hadak Útja Kiadó
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Przybądź wolności 03:14  
  (loading lyrics...)
2. Tu się urodziłem 03:57  
  (loading lyrics...)
3. Burzliwe stulecia 03:15  
  (loading lyrics...)
4. Litery słowa WOLNOŚĆ 03:49  
  (loading lyrics...)
5. Dwa słońca 03:20  
  (loading lyrics...)
6. Po to przyszliśmy na świat 04:06  
  (loading lyrics...)
7. Polak, Węgier 03:15  
  (loading lyrics...)
8. Pamiętaj 03:41  
  (loading lyrics...)
9. Rozkwitały pąki białych róż 03:11  
  (loading lyrics...)
10. Dumnie i swobodnie 04:54  
  (loading lyrics...)
  36:42  
There are no reviews for Przybądź wolności! yet. You can write one.
Added by: HeavyMetal1984 Modified by: Krister Jensen
Added on: 2016-02-08 15:42:19 Last modified on: 2019-08-30 14:29:47