Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Ogień ostatniej bitwy

Honor

Type:
Full-length
Release date:
1998
Catalog ID:
F-012
Label:
Fan Records
Format:
Cassette
Reviews:
None yet
Side A
1. By się ostatnim śmiać 02:58   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. "Maska czerwonego moru" 04:06   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Walcząc o stracone 03:56   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Wojenny grom 03:36   Show lyrics
  (loading lyrics...)
Side B
5. Moje serce bije z prawej strony 04:15   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Pozory wolności 03:56   Show lyrics
  (loading lyrics...)
7. Naród dla narodu 03:21   Show lyrics
  (loading lyrics...)
8. Źrodła rozkładu 03:13   Show lyrics
  (loading lyrics...)
9. Ogień ostatniej bitwy 03:20   Show lyrics
  (loading lyrics...)
  32:41  
ϟ (R.I.P. 2005) Vocals
Jerry Jarecki Drums
Rafał Szurma Guitars
Roland Wolf Guitars, Bass
There are no reviews for Ogień ostatniej bitwy yet. You can write one.
Added by: Dark_Melancholic Modified by: Dark_Melancholic
Added on: 2014-08-19 15:44:09 Last modified on: 2017-11-01 06:55:12