Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Honor > Droga bez odwrotu
Honor - Droga bez odwrotu
Honor discography (main)
< Stal zemsty
(1994)
Ogień ostatniej bitwy
(1998)
>
Honor discography (all)
< Stal zemsty
(1994)
Ogień ostatniej bitwy
(1998)
>

Droga bez odwrotu

Honor

Type:
Full-length
Release date:
August 1995
Catalog ID:
FCD 002
Label:
Fan Records
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Ostatni drakkar - Zmierzch bogów aryjskich 04:12   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Droga bez odwrotu 05:29   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Bierność przeciw prawdzie 03:29   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Sięgnij poprzez ogień 08:19   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Złoto zabija rasę 04:49   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Dla ojczystego kraju 04:41   Show lyrics
  (loading lyrics...)
7. Ocalić jutro 05:54   Show lyrics
  (loading lyrics...)
8. Żołnierz północy - Nordland 04:11   Show lyrics
  (loading lyrics...)
9. Dzwon 06:46   Show lyrics
  (loading lyrics...)
10. Blask wolności 04:24   Show lyrics
  (loading lyrics...)
11. Ostatni drakkar - Krzyż splamił twój honor 04:10   Show lyrics
  (loading lyrics...)
  56:24  
Olaf Jasiński Guitars, Bass
Szczery (R.I.P. 2005) Vocals
Krzysztof Sołowicz Bass
Piotr Marcinkowski Drums
There are no reviews for Droga bez odwrotu yet. You can write one.

"Droga bez odwrotu" means "The road to no return" in Polish.

Added by: danwen Modified by: condemned666
Added on: 2004-06-19 19:17:48 Last modified on: 2015-10-11 13:18:17