Register Forgot login?

© 2002-2020
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Twoje ciało - twój wybór

Homomilitia

Type:
Full-length
Release date:
1996
Catalog ID:
NNNW 43
Label:
Nikt Nic Nie Wie
Format:
Cassette
Reviews:
None yet
Side A
1. Intro 02:06  
  (loading lyrics...)
2. To możliwe jest tylko tutaj 02:07   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Moje ciało - mój wybór 02:10   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Nikt nie jest perfekcyjny 02:06   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Homofobia 02:04   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. To wszystko od dawna zaplanowane 01:54   Show lyrics
  (loading lyrics...)
Side B
7. Multinationals 04:10   Show lyrics
  (loading lyrics...)
8. Nic więcej do powiedzenia 03:15   Show lyrics
  (loading lyrics...)
9. Dyskryminacja 02:36   Show lyrics
  (loading lyrics...)
10. Ziemia 05:07   Show lyrics
  (loading lyrics...)
11. Policja 01:49   Show lyrics
  (loading lyrics...)
12. Zero tolerancji 03:31   Show lyrics
  (loading lyrics...)
  32:55  
Agnes Vocals
Dżuma Bass
Klimer Drums
Strzała Guitars
Wojtek Vocals
There are no reviews for Twoje ciało - twój wybór yet. You can write one.

Recording information:

Recorded in P.J. Studio, March 1995.

Added by: Nikolas Chris Modified by: Midnight Rider
Added on: 2015-01-01 21:40:24 Last modified on: 2017-01-25 02:24:31