Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Gutalax > Stinking Collection
Gutalax - Stinking Collection
Gutalax discography (misc)
< Telecockies
(2014)
Spasm / Gutalax
(2017)
>
Gutalax discography (all)
< Telecockies
(2014)
Shit Happens!
(2015)
>

Stinking Collection

Gutalax

Type:
Compilation
Release date:
June 26th, 2015
Catalog ID:
BLP 0149
Label:
Bizarre Leprous Production
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Dvouhlavá prasaň 03:02  
  (loading lyrics...)
2. 10 dkg stočeného 01:08  
  (loading lyrics...)
3. Hromádka kokýna z hnědého komína 02:14  
  (loading lyrics...)
4. Kocourek mourek podráždil si šourek 00:33  
  (loading lyrics...)
5. Šoustání prdele za slunné neděle 01:48  
  (loading lyrics...)
6. 7 čůráků v jednom kaďáku 01:44  
  (loading lyrics...)
7. Strejda Donald 01:25  
  (loading lyrics...)
8. Shity Titty 01:36  
  (loading lyrics...)
9. Night of the Living Shits 01:01  
  (loading lyrics...)
10. Cunnilingus frigidních jeptišek 01:31  
  (loading lyrics...)
11. Sex Drugs and Fecal Gore 01:18  
  (loading lyrics...)
12. King Cock 02:29  
  (loading lyrics...)
13. Vytáhli mi z čokooka metrového 01:48  
  (loading lyrics...)
14. Rybana a nšočI prstujou si čokoočI 01:28  
  (loading lyrics...)
15. Assborne 02:03  
  (loading lyrics...)
16. Na chléb místo medu, mažu si hnis z vředu 01:57  
  (loading lyrics...)
17. Anus Nanuk 00:59  
  (loading lyrics...)
18. Robocock 01:52  
  (loading lyrics...)
19. Vykouření dařbujána vietnamského veterána 01:36  
  (loading lyrics...)
  31:32  
Kebab Bass
Free Drums (tracks 14-19)
Kohy Guitars (tracks 14-19)
Kojas Guitars (tracks 8-19)
Maty Vocals
Pouřik Drums (tracks 1-13)
Pruduch Guitars (tracks 1-13)
There are no reviews for Stinking Collection yet. You can write one.

Tracks 1-7 taken from Split with Cannibe, 2010,
Tracks 8-11 - Unreleased song, 2010,
Track 12 - Unreleased song, 2013,
Track 13 - Song version 2013,
Tracks 14-16 taken from Split "911 (Emergency Slaughter) / Shit Evolution" with Haemorrhage, 2013,
Tracks 17-19 - Live at Obscene Extreme Fest 2014.

Added by: Caliginosity Modified by: Storm of the Light's Bane
Added on: 2015-10-29 00:22:56 Last modified on: 2018-10-13 19:48:12