Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Ascendentes Metaphysicum

Grota Pramocy

Type:
Full-length
Release date:
April 21st, 2021
Catalog ID:
LSS 109
Version desc.:
Limited edition
Label:
Lower Silesian Stronghold
Format:
CD
Limitation:
500 copies
Reviews:
None yet
1. Zejście w czarne groty 02:17  
  (loading lyrics...)
2. Emfaza hieratycznej protosfery cieni 06:30  
  (loading lyrics...)
3. Poświata księżycowego drgania 06:44  
  (loading lyrics...)
4. W odmętach rytów odosobnienia 04:16  
  (loading lyrics...)
5. Tchnienie zamarzniętej czeluści 07:26  
  (loading lyrics...)
6. Symbolami północy tkana głusza nocy 06:30  
  (loading lyrics...)
7. Poprzez eony nieznane 02:12  
  (loading lyrics...)
8. W głębiach prabytu najczarniejszych 01:38  
  (loading lyrics...)
9. Strumienie pramocy 03:37   instrumental
  (loading lyrics...)
  41:10  
Guest/Session
Vargnatt Vocals, Lyrics (tracks 7, 8)
(None)
Vargnatt Vocals, Lyrics (tracks 7, 8)
There are no reviews for Ascendentes Metaphysicum yet. You can write one.
Added by: Wolfhead Modified by: Wilkun
Added on: 2021-04-22 08:38:00 Last modified on: 2021-04-27 03:50:44