Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Gontyna Kry / Żmij > Obrzedów dawnych tchnienie / Przebudzić ze snu
Gontyna Kry / Żmij - Obrzedów dawnych tchnienie / Przebudzić ze snu
Gontyna Kry discography (misc)
< Ścieżka zapomnianych prawd
(2002)
Gontyna Kry discography (all)
< Ignipoten
(2018)
Żmij discography (all)
< Obrzędów dawnych tchnienie
(2018)

Obrzedów dawnych tchnienie / Przebudzić ze snu

Gontyna Kry / Żmij

Type:
Split
Release date:
July 14th, 2019
Catalog ID:
GWR 01
Version desc.:
Limited edition
Label:
Grey Wolf Records
Format:
CD
Limitation:
300 copies
Reviews:
None yet
1. Żmij - Żertwa (Prolog)   instrumental
  (loading lyrics...)
2. Żmij - Góra mgieł  
  (loading lyrics...)
3. Żmij - Na kurhanach materii   instrumental
  (loading lyrics...)
4. Żmij - Pochód welesowych dusz / Dziady (Epilog)  
  (loading lyrics...)
5. Gontyna Kry - Krzyk orła  
  (loading lyrics...)
6. Gontyna Kry - Pieśń kruka  
  (loading lyrics...)
7. Gontyna Kry - Zew  
  (loading lyrics...)
8. Gontyna Kry - Krew  
  (loading lyrics...)
9. Gontyna Kry - Nostalgia   instrumental
  (loading lyrics...)
(None)
There are no reviews for Obrzedów dawnych tchnienie / Przebudzić ze snu yet. You can write one.
Added by: Rehearsal68686 Modified by: Krister Jensen
Added on: 2019-08-06 12:37:01 Last modified on: 2019-09-16 07:17:55