Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Gnipahålan > Gnipahålan
Gnipahålan - Gnipahålan
Gnipahålan discography (demos)
< Vånnalösa Urskepnader
(2016)
Häxbål
(2016)
>
Gnipahålan discography (all)
< Vånnalösa Urskepnader
(2016)
Häxbål
(2016)
>

Gnipahålan

Gnipahålan

Type:
Demo
Release date:
May 20th, 2016
Catalog ID:
N/A
Version desc.:
Bandcamp
Label:
Mysticism Productions
Format:
Digital
Reviews:
None yet
1. Spåkunnig och vildögd 01:46  
  (loading lyrics...)
2. Förlupna trälar och bymänn 06:24   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Genom strishågade tider 04:48   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Af vargablod fött 06:13   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Gårdfolkets källa 04:20  
  (loading lyrics...)
6. Stridsbelystna viljor 06:45   Show lyrics
  (loading lyrics...)
7. Besvärjelse mot avfällningars släkte 05:06   Show lyrics
  (loading lyrics...)
8. Sorg och änketårar 00:55  
  (loading lyrics...)
9. Förrädarnas liktåg 06:32   Show lyrics
  (loading lyrics...)
10. Ättestupans gap 03:51  
  (loading lyrics...)
  46:40  
Band members
Swartadauþuz Guitars, Bass, Keyboards, Lyrics
Guest/Session
Inīquus Vocals
Swartadauþuz Guitars, Bass, Keyboards, Lyrics
Inīquus Vocals
There are no reviews for Gnipahålan yet. You can write one.

Recording information:

Recorded at Afgrundsmysticism studios.

Added by: Wargnattallfihrr Modified by: motor_martin
Added on: 2016-10-12 10:27:08 Last modified on: 2017-05-28 04:27:10