Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

FDS > Nagranie z muzyką naiwną
FDS - Nagranie z muzyką naiwną
FDS discography (all)
< XII.07
(2009)

Nagranie z muzyką naiwną

FDS

Type:
Full-length
Release date:
December 14th, 2011
Catalog ID:
MV07
Label:
Malignant Voices
Format:
CD
Reviews:
1 review (avg. 75%)
1. Gdyby nie ta odrobina szaleństwa... 06:38   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. I Patrzymy w gwiazdy 05:55   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. II Trzęsienie nieba 06:42   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Bajania zsiniałego sumienia 06:09   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Trzęsienie nieba 06:41   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Majaki i piękno czegoś obrośniętego kurzem i pajęczyną... 04:37   Show lyrics
  (loading lyrics...)
7. Bohomaz 05:56   Show lyrics
  (loading lyrics...)
  42:38  
Namtar Drums
Nihil Guitars
Cień Vocals
Read Oh I fuck it, sitting on... 75% dismember_marcin May 27th, 2012
Added by: dismember_marcin Modified by: PiotrB
Added on: 2011-12-15 17:39:57 Last modified on: 2014-06-02 15:28:19