Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Przywołaj Ciemność

Darkness Our Bride

Type:
Demo
Release date:
1998
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Ciemność Przybiera Kobiecy Kształt  
  (loading lyrics...)
2. Przywołaj Ciemność (Intro)  
  (loading lyrics...)
3. Tajemna Moc (Początek Astralnej Podróży)  
  (loading lyrics...)
4. Iskry Chwały (Minionej)  
  (loading lyrics...)
5. Czarna Róża (part 1)  
  (loading lyrics...)
6. Czarna Róża (part 2)  
  (loading lyrics...)
Band members
Maciej Kowalewczany Guitars
Tomasz Uminowicz Guitars
Łukasz Musiałek Drums
Paweł Kierzel Bass
Sławomir Wołczak Vocals
Paweł Rybakiewicz Keyboards
Miscellaneous staff
Sławomir Wołczak Lyrics
Szymon Czech (R.I.P. 2012) Engineering, mixing
Sławomir Wołczak Lyrics
Szymon Czech (R.I.P. 2012) Engineering, mixing
There are no reviews for Przywołaj Ciemność yet. You can write one.

Recording information:

Recorded at Selani Studio 3th March 1998.
All music by Darkness Our Bride.

Added by: Tlacaxipehualiztli Modified by: pittdestroyer
Added on: 2012-02-01 15:39:30 Last modified on: 2015-03-26 17:09:24