Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Dödfödd > Demo10
Dödfödd - Demo10
Dödfödd discography (demos)
< Besvärjelse för omvänd rekreation
(2002)
Demo 15
(2015)
>
Dödfödd discography (all)
< Besvärjelse för omvänd rekreation
(2002)
Demo 15
(2015)
>

Demo10

Dödfödd

Type:
Demo
Release date:
September 13th, 2012
Catalog ID:
AR 029 / AV 005
Version desc.:
Limited edition
Label:
Ancient Records
Format:
12" vinyl (33⅓ RPM)
Limitation:
250 copies
Reviews:
None yet
Side A
1. I nattens själlösa landskap 02:22  
  (loading lyrics...)
2. Om bara solen slocknade... 07:18  
  (loading lyrics...)
3. Ett monument av en svunnen tid 05:52  
  (loading lyrics...)
4. Förmörkelsens skugga 01:08  
  (loading lyrics...)
5. Fullmånens svarta sken 07:44  
  (loading lyrics...)
Side B
6. Porten till dunkla själars ändlöshet 06:36  
  (loading lyrics...)
7. Stigar i skogsdimmans ätt 07:48  
  (loading lyrics...)
8. En skepnads vandring i evighetens sorgsna sken 08:30  
  (loading lyrics...)
9. Den dunkla skogens majestätiska vidder 00:49  
  (loading lyrics...)
  48:07  
Atum Drums, Vocals
Sir N. Guitars, Bass, Keyboards
There are no reviews for Demo10 yet. You can write one.

Old demo; co-released with Afgrundsvisioner.

Added by: totaldarkness Modified by: Krister Jensen
Added on: 2012-09-19 21:09:30 Last modified on: 2016-09-24 06:26:29