Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Czort > Apostoł
Czort - Apostoł
Czort discography (main)
< Czarna ewangelia
(2018)
Czort discography (all)
< Under the White Flame
(2019)

Apostoł

Czort

Type:
Full-length
Release date:
April 30th, 2020
Catalog ID:
UtSoG 2020
Label:
Under the Sign of Garazel Productions
Format:
CD
Reviews:
1 review (avg. 92%)
1. Manicheistyczny dualizm wszechświata 06:34  
  (loading lyrics...)
2. Schody podświadomości 04:58  
  (loading lyrics...)
3. Narodziny końca 06:18  
  (loading lyrics...)
4. Manifest niepodległej woli 05:59  
  (loading lyrics...)
5. Grając w szachy z Diabłem 06:02  
  (loading lyrics...)
6. Tchnienia egzystencji 05:04  
  (loading lyrics...)
7. Dysonans duszy 05:09  
  (loading lyrics...)
8. W sercu chaosu 07:28  
  (loading lyrics...)
  47:32  
Miscellaneous staff
WS Artworks Artwork
(None)
WS Artworks Artwork
Read Czort - Apostoł 92% Edmund Sackbauer May 7th, 2020

Recording information:

Recorded in 2019.

Added by: Prezes Modified by: delcev903
Added on: 2020-04-29 15:34:24 Last modified on: 2020-04-29 16:29:58